Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

A vállalkozásunk hátterében magánszemélyek munkálkodnak, magánszemély tulajdonosai vannak és ezért is hangsúlyt fektetünk az adatvédelmi kérdésekre és nagyra értékelünk minden adatot, amit az Annie Sloan Hungary Így festek én! – Annie Sloan Chalk Painttel ™ pályázói (továbbiakban „Játékos”) ránk bíznak. Minden az Annie Sloan Hungary Így festek én! – Annie Sloan Chalk Painttel ™ online bútorfestő-pályázat (továbbiakban „Játék”) keretében ránk bízott adatot kizárólag azért gyűjtünk, kezelünk és rendszerezünk, hogy:

 1. A Játékot népszerűsítsük, az alkotásokat büszkén megmutassuk a nagyvilágnak és általában a bútorfestéshez kapcsolódóan felszabaduló kreatív energiákat bemutassuk;
 2. Megőrizzük a kapcsolatot az alkotóinkkal, a Játékosokkal és a Játék weboldalát felkeresőkkel, illetve, hogy gördülékeny információáramlást biztosítsunk feléjük a Játékkal kapcsolatban.
 3. Biztosítsuk a tisztességes Játék egyenlő feltételeit és lehetőség szerint megakadályozzuk a visszaéléseket.

A fentieknek megfelelően, a jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Nemiskacat Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy Szalonna utca 32.; cégjegyzékszám: 13-09-168431; adószám: 24840415-2-13, képviseli: Szendrődi Enikő vagy András Tünde) (mint „Adatkezelő”), által szervezett Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére és a Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozására is.

Adatvédelmi Tájékoztatónkkal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, vagy ha valamely jogoddal szeretnél élni, kérlek, fordulj bizalommal a Nemiskacat Kft. képviselőihez az:

 • info@anniesloan.hu e-mail címen,
 • a Nemiskacat Látványműhely telefonszámán: +36 23 781345,
 • a Nemiskacat Kft., 2051, Biatorbágy, Csillag u. 7 levelezési címen

Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni.

1. Adatkezelés a Játékra önkéntes jelentkezés kapcsán

A) A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő jelentkezés során a következő személyes adatok átadása kötelező regisztrációkor a felületen:

 • Regisztrációs/Profil név
 • E-mail cím

A részvétel másik alapfeltétele a regisztráció mellet, hogy Annie Sloan termékekkel saját kezűleg új köntösbe bújtatott, átdekorált bútordarabot, az alkalmazott technikákat, illetve az Annie Sloan anyagokat, és az elkészült művedről készült egy darab fotót (továbbiakban „Pályázat”) szavazás és zsűrizés céljából feltöltsed és így megosszad az igyfesteken.anniesloan.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) a Játék külön közzétett szabályzata szerint.

További adat megadása szükséges minden egyes pályázat (egyszerre maximum 3 darab) feltöltésekor. A feltöltéskor meg kell még adnod a következőket:

 • Teljes név
 • Város

A játék során ez utóbbiak, illetve az e-mail cím nem lesznek nyilvánosak! A Pályázat feltöltésekor a rendszer az IP címet is rögzíti, a felhasználóhoz rendeli azzal a céllal, hogy biztosítsa a Játék feltételeinek való megfelelést: egyidőben maximum 3 éles Pályázat szerepeljen a Weboldalon.

A díjazott Játékosoknak a kiválasztást követően, ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Illetve külön egyeztetést követően, illetve kifejezett hozzájárulásuk esetén képi, videós vagy hanganyag készülhet róluk, amelyet beleegyezésüket követően előre egyeztetett kommunikációs csatornáinkon és formában büszkén megosztunk.

A fenti adatok megadása a Játékban való részvétel előfeltételei, hiszen ezen adatok nélkül nem tudjuk biztosítani, hogy pályázatodat egyedileg tartsuk nyilván, illetve a nyertes Játékosok esetén nem tudjuk biztosítani a kézbesítést. Minden további felhasználásról egyedileg egyeztetünk veled és a hozzájárulásodat kérjük.

B) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelőként a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt azonosítás, kapcsolattartás, népszerűsítés, illetve adminisztráció céljából kezeljük.

A Játékban részt vevő pályázók alkotásainak képe, illetve a regisztrációnál megadott Regisztrációs/Profil neve elérhető lesz megtekintésre, szavazásra és hozzászólásra a Weboldalon. Mivel a Weboldal nyilvánosan elérhető, a Játék, illetve az alkotások bárki által megtekinthetőek a világhálón, illetve a közösségi média (pl. facebook, instagram) különböző felületein szabadon tovább oszthatóak.

Továbbá a Játék és a bútorfestési tevékenység népszerűsítése céljából – a Játék külön közzétett szabályzata értelmében jogosultak vagyunk részben vagy egészben felhasználni a pályázatok nyilvános tartalmát (Játékszabályzat 7.2. pont). Ennek keretében a Weboldalon nyilvános – esetleg személyes jellegű (pl. a profilnév/regisztrációs név) – adat publikálásra kerülhet a Weboldaltól eltérő promóciós csatornákon, mint például, (de nem kizárólag) blogposzt, facebook bejegyzés és/vagy -sztori, instagram bejegyzés és/vagy -sztori egyéb promóciós felületen vagy anyagon.

A Játékosok pályázatának feltöltésekor IP címet is rögzítünk, abból a célból, hogy a lehető legkörültekintőbben biztosítsuk a Játék feltételeinek érvényesülését.

Többletinformációkra lesz szükségünk a Játékban nyertesként kijelölt személyek esetén, hogy a Játék külön közétett szabályzata szerinti díjak (továbbiakban „Díjak”) átadási adminisztrációját lebonyolíthassuk.

Népszerűsítési céllal és hogy a bútorfestési tevékenység nagyszerűségét hírül adhassuk a nagyvilágnak – a Játék időtartama alatt és azt követően is – a Weboldalon nyilvánosan megjelenő adatokat (a pályázat nyilvános részeit) az Adatkezelő az Annie Sloan Hungary, az Annie Sloan márka termékeit kizárólagosan forgalmazó kereskedők, illetve az Iron Orchid Design márka magyarországi képviselete (továbbiakban „Forgalmazók”) saját online csatornáin: honlapon, facebook oldalon, instagram oldalon megjelenítheti, megoszthatja. A Játékosokról minden további információt – akár személyes adat, akár nem – csak előzetes hozzájárulás, egyeztetést követően közlünk.

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően törlésre kerülnek a Weboldalt kiszolgáló szerverekről. A Játékról, a pályázatokról készült cikkek, bejegyzések és megosztások megőrzésre kerülnek. Ezekben – a Játék során nyilvános adatokon túl – kizárólag csak az érintettekkel előre egyeztetett tartalmak jelennek meg.

A pályázati munkák, azok leírásai, illetve a regisztrációkor megadott adatok – a szerzői jogvédelem és az igazolhatóság érdekében – megőrzésre kerülnek min. 8 évig. A Díjak átadásának igazolása érdekében szintén 8 évig őrizzük meg a szükséges kézbesítési visszaigazolásokat, amelyek adott esetben személyes adatokat tartalmazhatnak.

C.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játék során kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontjában meghatározott szerződéses jogalap, ugyanis a Játékra jelentkezés során az egyes Játékosok és az Adatkezelő között egy megállapodás jön létre. A Játékra a Játékos önkéntesen (saját kezdeményezés), saját akaratból és befolyásmentesen jelentkezik annak érdekében, hogy a Játékszabályzatban foglalt pályázaton a Díjak elnyerése érdekében elinduljon. Annak érdekében, hogy a pályázatok a Játékszabálynak megfeleljenek (szükség esetén további információt tudjunk bekérni, azok valódiságát ellenőrizzük stb), illetve azok Játék ideje alatt egyedileg nyilvántarthatóak legyenek, az 1/A) pontban részletezett adatok bekérése szükséges a Játékosoktól. A nyertes Játékosok további személyes adatainak a beszerzése és kezelése a Díjak eljuttatása érdekében szükséges.

Annak érdekében, hogy a jelentkezést megelőzően egyértelműek legyenek a feltételek és a személyes adatok kezelése, a Játékosokat a pályázat leadását megelőzően emlékeztetjük az Adatvédelmi Szabályzat és a Játékszabályzat elolvasására és kérjük azok elfogadását is. Ezen felül az Adatvédelmi Szabályzat a Játék főoldalán, a Játék teljes ideje alatt, elérhető.

A Játékos a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1/A.) pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljük.

D) A személyes adatok címzettjei, harmadik országba történő továbbítás

A Játékban a Játék külön közétett szabályzatában felsorolt Díjak kerülnek kiosztásra. A felajánlott Díjakat a Forgalmazók és Adatkezelőként, mi ajánljuk fel.

A Forgalmazók a díjazott Játékosok kiválasztása során kizárólag a Weboldalon nyilvánosan elérhető adatokat látjákk. Az általuk kiválasztott díjazott Játékosok további személyes adatait kizárólag a Díj eljuttatása érdekében, adminisztrációs (technikai) feladat teljesítése miatt adjuk át. A Forgalmazók kötelesek az átadott személyes adatokat a Díjak eljuttatását követően törölni, illetve csak olyan dokumentációt őrizhetnek meg, amivel igazolni tudják, hogy a Díjakat átadták.

Márkanév Jogi személy Elérhetőség Weboldal
AzAsztalom Műhelye Nemes-Gergely Erika e.v. 2100 Gödöllő, Városmajor u. 10. http://www.azasztalom.hu/
Bútorfaló Látványműhely Nyírpont Kft. 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 4 https://www.butorfalo.hu/
Asztalosfabrik VADKO-2009 Kft. 8356 Kisgörbő, Arany János u. 10. http://asztalosfabrik.hu/
Francia kék Dr. Kovács Vivien e.v. 9026 Győr, Ady Endre u. 49. http://www.franciakek.hu/hun/
Kisvacak Kreatív Műhely  PROLEON Bt. 6726 Szeged, Madách utca 12-14. https://kisvacak.hu/
Kaptafa FÖLD-MOLDOBAU Kft. 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u 6. https://kaptafashop.hu/
Nemiskacat Nemiskacat Kft. 2051 Biatorbágy, Csillag u. 7 https://nemiskacat.hu/

A Játék egyik különdíját maga Annie Sloan, a márka alapítója és a gyártó képviselője (Annie Sloan Interiors Ltd, Unit 1 Ashville Way, Oxford OX4 6TU, Egyesült Királyság www.anniesloan.com) választja ki a Weboldalon rendelkezésre álló nyilvános pályázati adatok alapján. A Játék egy másik különdíját az Iron Orchid Designs márka nagykereskedője (Rouge Boutique Decor Srl., str. Mica nr. 13, 500053 Brasov, Románia) ajánlotta fel, az ebben a tekintetben díjazott Játékost a Weboldalon rendelkezésre álló nyilvános pályázati adatok alapján választja ki a képviselője.

Egyéb adat nem kerül továbbításra harmadik országba.

Az adatokhoz az Adatfeldolgozóként eljáró tárhelyszolgáltatónk is hozzáfér:

RackForest Kft (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.; e-mail: info@rackforest.hu, weboldal: www.rackforest.hu).

A Forgalmazók és Adatkezelő futárszolgálatot, illetve postai szolgáltatást vehet igénybe a Díjak eljuttatásához, ehhez adott esetben személyes adatok megadása szükséges. Ezen szolgáltatók a személyes adatok kezelését a saját Adatvédelmi Szabályzatuknak megfelelően végzik, pontos felsorolásuk a jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépésekor nem lehetséges.  A díjazott Játékosok, a Díjat küldeményként feladó személynél érdeklődhetnek a kézbesítési szolgáltatást végző személyéről, a küldemény feladását megelőző adategyeztetés során.

E) A Játékosok jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelőként bármikor lehetőséget biztosítunk a Játékosnak arra, hogy

  • tájékoztatást kérjen a Játék keretében kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, kérheti azok helyesbítését
  • megállapodásunk értelmében pályázatát bármikor visszavonhatja, így kérheti személyes adatai törlését
  • kérje kezelt személyes adatai kiadását, amelyet elektronikus levelezés útján, tagolt olvasható formában megküldünk
  • Korlátozza az adatkezelést, addig az időpontig amíg egy kért helyesbítés, javítás átvezetésre nem kerül a személyes adatokban vagy bármilyen adatkezelési jogellenességet, vagy Játékszabályzat sértést észlel, azt jelenti és arra érdemi választ nem kap.

2. Adatkezelés a Játékban való szavazás és szerver naplózás kapcsán

A) A kezelt személyes adatok köre

A Játékra benevezett pályázatokra a Játék időtartama alatt szavazni lehet vendégként, regisztráció nélkül vagy saját döntés esetén regisztrációt követően (továbbiakban „Szavazó”).

A webszerver a Weboldalt látogatóként böngésző személyekről nem gyűjt adatokat kivéve a sütiket. Ez utóbbit részletesen lásd 3) pontban. Amennyiben egy Weboldal-látogató szavazás mellett dönt valamelyik Pályázatra, a webszerver regisztrálja a Szavazóhoz tartozó IP-címet. Amennyiben a Szavazó regisztrált a Játékban és a felületre belépve adja le a szavazatát, az IP címét a regisztrációjához rendeljük, amennyiben regisztráció nélkül vagy belépés nélkül szavaz, az IP címét egy guest elnevezésű gyűjtő felhasználóhoz rendeljük hozzá.

Annak érdekében, hogy a pályázatokra ne szavazhasson ugyanazon a személy többször, a Szavazókat IP cím alapján különböztetjük meg, hogy rendszer megakadályozza, hogy egy IP címről több szavazat érkezzen ugyanarra a pályázatra.

A regisztráció a látogatóknak, Szavazóknak nem kötelező és nem is javasolt, de a lehetőség beépített funkció az alkalmazott pluginnél, amit kiiktatni nem, vagy csak jelentős költségek árán tudnánk.   Amennyiben az ajánlás ellenére a látogató, Szavazó regisztrál, tőle az alábbi adatokat tároljuk a Játék időtartama alatt.

 • Regisztrációs/Profil név
 • E-mail cím

A Játékosok is szavazhatnak a Pályázatokra, a velük és az egyéb regisztrált látogatókkal kapcsolatos (a szavazási tevékenységen felüli) adatkezelésre a 1.) pontban leírtak vonatkoznak.

B) Az adatkezelés célja és időtartama

Általánosságban a Weboldal látogatása során az adatkezelés célja a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

Adatkezelőként a Szavazók személyes adatait a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt azonosítás és a Játék külön közzétett szabályzatában foglalt egyszeri szavazás kritériumának teljesülése érdekében kezeljük.

A Játékkal összefüggésben a Szavazók személyes adatai a Játék lezárását követően törlésre kerülnek a Weboldalt kiszolgáló szerverekről.

C.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játék során kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk f) pontjában meghatározott ún. jogos érdek, annak érdekében, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk (többszöri szavazással való visszaélés) és a Játék biztonságos üzemelését biztosítsuk.

D.) Jogos érdek

A Játék működésének feltételeit kívánjuk biztosítani, ehhez szükséges gyűjtenünk a rendszer visszajelzéseit a látogatók különböző tevékenységei kapcsán. Továbbá a tisztességes versenyfeltételeket szeretnénk biztosítani, ahol a Fődíj elnyerése valós látogatói véleményt tükröz, ehhez elengedhetetlennek tartjuk, hogy biztosítsuk azt, hogy egy Szavazó csak egyszer szavazzon. Több személyes adat kérése helyett, egyetlen személyes adattal, az IP cím rögzítésével kívánjuk a tisztességes Játékot fenntartani, így az adattakarékosság elve is érvényesül.

E.) A személyes adatok címzettjei, harmadik országba történő továbbítás

A szavazás kapcsán gyűjtött személyes adatokat Adatkezelőként nem adjuk ki harmadik feleknek, az adatokhoz az Adatfeldolgozóként eljáró tárhelyszolgáltatónk fér hozzá:

RackForest Kft (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.; e-mail: info@rackforest.hu; internet: www.rackforest.hu)

F) A Játékosok jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelőként bármikor lehetőséget biztosítunk a Játékosnak arra, hogy

 • tájékoztatást kérjen a Játék keretében kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, kérheti azok helyesbítését
 • a már leadott szavazatát visszavonhatja, illetve további szavazási jogát feladhatja azzal, hogy kéri IP cím adatai (tehát személyes adatainak) törlését. A szavazáshoz való jog kizárólag IP cím tároláshoz kötött, amennyiben regisztrációját kívánja törölni, ezt is kérheti, ebben az esetben szavazati jogát nem veszíti el.
 • kérje kezelt személyes adatai kiadását, amelyet elektronikus levelezés útján, tagolt olvasható formában megküldünk
 • Korlátozza az adatkezelést, addig az időpontig amíg egy kért helyesbítés, javítás átvezetésre nem kerül a személyes adatokban vagy amennyiben bármilyen adatkezelési jogellenességet, vagy Játékszabályzat sértést észlel, azt jelenti és addig az időpontig amíg a megkeresésre érdemi választ nem kap.

3.”Cookie” vagy „süti”használata

A) A kezelt személyes adatok köre

A Weboldal csak olyan sütiket használ, amelyek a működéshez elengedhetetlenek, illetve hatékonyabbá teszik a felhasználói élményt. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóbbá tenni a Weboldalt azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A sütik nem tartalmaznak a Weboldal látogatóra vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani a személyt.

A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

B) Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelésünk célja a Weboldal-látogatók egymástól való megkülönböztetése, a az aktuális munkamenetek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. A Játékkal összefüggésben megszerzett adatok a Játék lezárását követően törlésre kerülnek a Weboldalt kiszolgáló szerverekről.

C) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játék során kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontjában meghatározott ún. érintetti hozzájárulás. Hozzájárulás elmaradása esetén a Weboldal szolgáltatásainak igénybevehetősége nem minden esetben biztosított.

A sütiket a Weboldal-felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Általában erre a böngészők az Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

D) A személyes adatok címzettjei, harmadik országba történő továbbítás

A Szavazókról gyűjtött személyes adatokat Adatkezelőként nem adjuk ki harmadik feleknek, az adatokhoz az Adatfeldolgozóként eljáró tárhelyszolgáltatónk fér hozzá:

RackForest Kft (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.; e-mail: info@rackforest.hu; internet: www.rackforest.hu)

E) A Játékosok jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelőként bármikor lehetőséget biztosítunk a Játékosnak arra, hogy

 • tájékoztatást kérjen a Játék keretében kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, kérheti azok helyesbítését
 • visszavonja a hozzájárulását és töröltesse a kezelésünkből a személyes adatokat
 • kérje kezelt személyes adatai kiadását, amelyet elektronikus levelezés útján, tagolt olvasható formában megküldünk
 • Korlátozza az adatkezelést, addig az időpontig amíg egy kért helyesbítés, javítás átvezetésre nem kerül a személyes adatokban vagy amennyiben bármilyen adatkezelési jogellenességet, vagy Játékszabályzat sértést észlel, azt jelenti és addig az időpontig amíg a megkeresésre érdemi választ nem kap.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, ne kerüljenek illetéktelen kezekbe.

5. Jogérvényesítési lehetőségek

Mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése körültekintően, biztonságosan és az előírásoknak megfelelően történjék.

Az érintetti (Játékosok, Szavazók) jogokkal kapcsolatos megkeresést, azaz a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás/korlátozás, adathordozás, tiltakozás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadjuk: 2051 Biatorbágy, Csillag utca 7. postai címen, vagy az info@anniesloan.hu e-mail címen.

Kiemeljük, hogy a fenti jogaidat csak a Weboldalon kezelt adataid esetében tudjuk biztosítani, a Játék során az internetes felületen és a különböző közösségi médiumokban a pályázatok nyilvános adatainak és hozzájárulásoddal megjelent személyes adataidnak terjedéséért nem tudunk felelősséget vállalni, ebben kizárjuk a felelősségüknet.

Amennyiben a Játékos a pályázatát visszavonja, mert a személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben egy Szavazó kéri IP cím adatai törlését, vagy tiltakozik az ilyen jellegű személyes adatok kezelése ellen, érvényes szavazatát elveszti, illetve nem áll módjában újabb szavazatot leadni.

Bármilyen további kifogás, adatvédelmi észrevétel és hiányosság esetén rendelkezésre állunk. Kérlek észrevételeddel, leveleddel írj az info@anniesloan.hu e-mail címre, vagy a 2051 Biatorbágy, Csillag utca 7. postai címre.

Természetesen megillett a panasztételi jog a Felügyeleti Hatóságnál:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

És természetesen kifogásoddal az illetékes Bírósághoz is fordulhatsz.

6. Egyéb rendelkezések

Az Adatvédelmi Szabályzatunkra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsuk.

Budapest, 2020. 05. 08.