Szabályzat

Az Annie Sloan Hungary Így festek én! – Annie Sloan Chalk Painttel ™ pályázat
hivatalos részvételi- és játékszabályzata („SZABÁLYZAT”)

 1. A pályázatról

Az Annie Sloan Hungary Így festek én! – Annie Sloan Chalk Painttel ™ pályázattal (a továbbiakban: „Játék“) próbálunk szoros kapcsolatban maradni veletek kedves festőbarátaink. A Játék szervezője a Nemiskacat Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Szalonna utca 32.; cégjegyzék szám: 13-09-168431; adószám: 24840415-2-13), a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó szervezési feladatokat, a lebonyolítást, a technológiai hátteret, az adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező, végzi. A Játékban meghatározott pályázatok díjazásra kerülnek az alábbiakban részletezett feltételek mentén (továbbiakban „Díj” vagy együttesen „Díjak”) és ezért a részvétel elengedhetetlen feltétele a Szabályzat elfogadása, amelyet honlapon is egyértelműen elérhető helyen közzéteszünk. Kérünk részletesen tanulmányozd, mert amennyiben regisztrálsz, azt is vállalod, hogy az itt szereplő feltételeket elfogadod és minden pontját betartod, illetve azt is, hogy a játék közösségépítő és -összetartó szellemiségét képviseled.

 1. A részvétel alapfeltételei

2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött természetes személy, aki pályázati anyagát hiánytalanul, a 4.1. pontban leírtaknak megfelelően és magyar nyelven nyújtja be (a továbbiakban: „Játékos“). A részvétel alapfeltétele, hogy Annie Sloan termékekkel új köntösbe bújtattál, átdekoráltál saját kezűleg egy bútordarabot továbbá az alkalmazott technikákat és Annie Sloan anyagokat, illetve az elkészült művedről készült fotót (továbbiakban „Pályázat”) szavazás és zsűrizés céljából megosztod a világhálón az itt foglalt feltételek szerint.

A Pályázat szempontjából bútornak minősül, minden olyan lakberendezési tárgy anyagától függetlenül, ami valamilyen funkcionális szerepet tölt be, elsősorban emberek, állatok és tárgyak tág értelemben vett elhelyezését szolgálja (pl. fekvést, ülést és tárolást), jellemzően önmagukban stabilan állnak a térben. Nem kifejezetten felel meg a definíciónak, de a Pályázat szempontjából bútornak tekintjük a világítótesteket is.

A Játékban való részvétel első lépése, hogy a Játékosként regisztrálsz választott profilnévvel/regisztrációs névvel, illetve e-mail cím és jelszó megadásával a Szervező általa üzemeltetett igyfesteken.anniesloan.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”).  A profilneved/regisztrációs neved lehet a teljes neved, a márkád vagy bármilyen szabadon választott elnevezés, amit megjegyzel. A megadott e-mail címnek élőnek, folyamatosan ellenőrzöttnek kell lennie, mert ez az elérhetőség biztosítja a Szervezővel való kapcsolattartást. A Játék ideje alatt a Szervező a Játékot, a pályázatot érintő kérdésekben ezen a csatornán kommunikál a Játékossal. Amennyiben a Játék időtartama alatt az e-mail címről belátható időn belül (2 munkanap) nem érkezik válasz a Szervező által írt elektronikus leveleire, a Játékos kizárásra kerülhet.

Játékosként a regisztrációval elfogadod a Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulsz ahhoz, hogy a Weboldalon nyilvánosságra hozzuk a regisztrációkor megadott profilnevet/regisztrációs nevet, a feltöltött pályázatodat és azok részeit: az alkotás képét, annak leírását és a használt Annie Sloan márka anyagait és eszközeit. Játékosként elfogadod, hogy Pályázatod vagy Pályázataid feltöltésénél, azonosítási céllal meg kell adnod a teljes nevedet (amit adott esetben személyazonosságodat igazoló okirattal igazolnod kell) és a lakhelyed szerinti várost. Ez utóbbi két adatot, illetve az e-mail címedet megőrizzük a Játék végéig, de nem tesszük nyilvánossá, hogy biztosítsuk annak lehetőségét, hogy te kontroláld milyen személyes adatok jelennek meg rólad nyilvánosan a Weboldalon.

Amennyiben a Pályázatod az 5. pontban részletezett díjban részesül (továbbiakban „Díjazott”), vállalod, hogy további adatokat adsz meg a Szervezőnek vagy a Díjat felajánló személynek (lásd a díjaknál az 5. pontban felsorolt személyek) annak érdekében, hogy az átadás körülményeit és módját egyeztetni tudjátok. Díjazottként legalább a további adatokat szükséges megadnod: szállítási cím, telefonszám, illetve a Szervezőként a Díjat felajánló részére átadjuk a teljes nevedet és e-mail címedet.

Regisztrációddal hozzájárulsz, hogy a Szervező részére, a Játék során önkéntesen átadott adatokat a Játékkal összefüggésben a Játék Adatvédelmi Szabályzatában írtak szerinti kezeljük, továbbá a részvétellel kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy Szervezőként a Weboldalon megjelent Pályázatodat részben vagy egészben a Szabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználjuk.

A Játékban való részvétellel tudomásul veszed, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. E bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárunk.

2.2. A Játékban szoros összefonodás miatt nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében, díjazásában vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama:

A játék 2020. május 8. (péntek) 14 óra 00 perctől 2020. július 5.  napja (vasárnap) 23 óra 59 percéig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

 1. A Játék menete

4.1. Amennyiben pályázni szeretnél, az alábbi lépéseket szükséges megtenned:

A Játékban való részvételhez keresd fel az igyfesteken.anniesloan.hu weboldalt, majd kövesd a Szabályok, nyeremények menüpontban ismertetett lépéseket, illetve:

 • Olvasd el a Szabályzatot és az Adatvédelmi szabályzatot
 • Regisztrálj egy profilnévvel/regisztrációs névvel, illetve e-mail címmel a weblapon a Belépés menüpont alatt. A regisztráció elküldése után kapott e-mailben kapott linken adj meg olyan jelszót, amit nem felejtesz el, ugyanakkor kellő biztonságot nyújt. Nem szükséges a teljes neved megadni, olyat nevet adj, amivel a nyilvánosság elé kívánsz lépni, illetve egyéb szempontjaidnak vagy érdekeidnek megfelel
 • Az érvényes regisztrálást követően a Képek felöltése menüpont alatt tölts fel egy fényképet egy Annie Sloan márkájú termékekkel, de sajátkezűleg készített átdekorált bútorról (továbbiakban „Pályázat”), a leírásban részletesen add meg a készítés menetét, majd sorold fel az általad használt Annie Sloan termékeket.

 Tipp :

* a fotó és a leírás alapján fognak megítélni a szavazók és a zsűrizők, a cél érdekében próbáld minél előnyösebben prezentálni a bútorodat a fotón (pl. szemből legyen, a fény megvilágítsa a bútort, illetve ízléses háttere legyen), a leírásban pedig részletezd a koncepciódat is és az érdekes részleteket, hogy jobban megfogja a látogatókat.

* képek mérete max. 1920px X 1080px és max. 10 MB lehet. Álló, vagy fekvő képet is feltölthetsz, attól függ, hol szeretnéd a szavazatokat gyűjteni: Facebookra fekvő, Instagramra álló képek az előnyösebbek (feedbe 1:1 vagy álló 4:5, sztoriba: 9:16-os képarány az előnyösebb)

* már itt szólunk, hogy olvasd el az 5.1.-ben felsorolt Díjakat és a díjazás feltételeit, mivel csak 1 képet tudsz feltölteni a bútorról, ezért a leírásban szükséges megadni meg minél több információt, ha indulsz a Díjakért?. A különdíjak odaítéléshez az a Díjak felajánlói a leírásból fognak informálódni.

Ahhoz, hogy a Játékosokat egyedileg nyilván tudjuk tartani kérlek add meg az elsőnek feltöltött Pályázatodnál teljes nevedet és a várost, ahol jelenleg élsz.

 • Pályázatodat a Szabályzat és az Adatvédelmi szabályzat jóváhagyásával véglegesítheted részedről (töltheted fel), ezzel elindítod a jóváhagyási folyamatot.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt egyszerre maximum három éles Pályázattal jogosult megjelenni a Weboldalon. A Pályázat beadás a Játék időtartama alatt bármikor lehetséges.

Feltöltést követően a Pályázat tartalmát ellenőrizzük, amennyiben további kérdéseink vannak azt a regisztrációkor megadott e-mail címedre elküldjük. Ez utóbbi e-mailre 2 (kettő) munkanapon belül várjuk a választ. Amennyiben a válasz elmarad, a Pályázatodat és a kapcsolódó minden adatot töröljük a rendszerből, de a regisztrációdat megőrizzük a Játék végéig vagy amíg kezdeményezed annak törlését.

A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, egyeztetést követően a Játékból kizárhatjuk.

Amennyiben a Pályázatodat rendben találtuk, illetve esetleges e-mailben feltett kérdéseinkre kielégítő választ kaptunk, akkor a Pályázatodat a rendszerben jóváhagyjuk és indulhat a szavazás! ? A Pályázat jóváhagyásáról és annak élesítéséről automatikus e-mailt küld a rendszer.

Amennyiben Pályázataidat a Játék időtartama alatt módosítani, vagy törölni szeretnéd, erre megvan a lehetőséged, de egyszerre max. 3 élő pályázatod lehet a rendszerben.

4.2. Ezt követően a Játékos által feltöltött Pályázatra szavazni lehet. Szavazni a Weboldal bármelyik látogatója jogosult, de összesen egyszer, amit az IP-címes ellenőrzési technikával biztosítunk. A szavazás a Weboldalon a kiválasztott Pályázat képére rágörgetve az egér kurzort a megfelelő gomb (szavazok vagy link piktogram) megnyomásával lehetséges.

A Pályázó növelheti nyerési esélyét Pályázatának népszerűsítésével az általa választott fórumokon, illetve felületeken.

Itt hívnánk fel a figyelmet, hogy az Annie Sloan Hungary és a Forgalmazók által moderált Hobbi Bútorfestők facebook csoportban a Játék és a Pályázatok népszerűsítésével való eljárási rendre:

A direkt link megosztásokat nem fogjuk engedélyezni, mert ha nem is kifejezetten tiltott a házirendben, de némileg szürke zóna: csak reklám, csak egy hivatkozás és nem teljesíti a csoport házirendjébe foglalt célt: saját alkotás megosztása képfeltöltéssel, folyamat leírással, anyag használat megjelöléssel, annak érdekében, hogy inspiráljuk és segítsük egymást. Sajnos sokan vagyunk és keményen konzisztensnek kell lennünk, nincs arra kapacitásunk, hogy későbbiekben azt magyarázzuk, hogy egyik hivatkozást miért lehetett, a másikat meg nem…. Arra viszont buzdítunk mindenkit, hogy a saját Pályázatában szereplő alkotásaikat töltsék fel a csoportba, büszkén írjanak róla, osszák meg a folyamatot (ahogy ezt eddig is) és ugyanakkor nyugodtan jelezhetik, hogy a Játék szavazásán vesznek részt és lehet rá szavazni ezen az Így festek én! játékán (link nélkül). Azokat a bejegyzéseket, aminek a célja a Pályázat népszerűsítése (tehát nem szerepel a folyamat leírása segítségnyújtás céljából), azokat törölni fogjuk.

4.3. A Játékot lezárjuk 2020 július 4-én 23:59-kor, ezt követően 11 díjazott kerül kiválasztásra. A végső nyertesek közzétételének időpontja: 2020 július 10. (hétfő) 09:00, melyet Szervező a Weboldal Szabályok és Nyeremények menüpontjában is közzétesz, illetve a nyertes Játékosokkal e-mailben felveszi a kapcsolatot.

 1. Díjak, díjazás menete

5.1. A Játékban résztvevő Pályázók az alábbi Díjakban részesülhetnek.

 • Közönségdíj

A Weboldalon a látogatóktól a legtöbb szavazatot gyűjtő, a Játék lezárásakor élő, Pályázat Annie Sloan Hungary ajándékcsomagot nyer 100,300 Ft értékben, melynek tartalma

 • 3 liter Annie Sloan Chalk Paint™ bútorfesték
 • 5 db 120 ml-s Annie Sloan Chalk Paint™ bútorfesték
 • 500 ml világos Annie Sloan Viasz
 • 3 db 120 ml színezett Annie Sloan Viaszok (fekete, barna, fehér)
 • Gyöngyházfény
 • 1 db 8-as Annie Sloan Körecset
 • 1 db kis Annie Sloan Lapos Ecset
 • 1 db Annie Sloan Viaszecset
 • 1 db Csiszolószivacs Készlet
 • The Colourist magazinokból álló csomag
 • Annie Sloan Paints Everything című könyve
 • Annie Sloan Doboznyitó
 • Festék keverőpálcák

 

 • Annie Sloan különdíj

Felkérjük magát Annie Sloan-t, a Chalk Paint ™ feltalálóját és a márka alapítóját, hogy válassza ki az általa legszebbnek ítélt Pályázatot. Az Annie Sloan által kiválasztott Pályázathoz tartozó Játékos különleges Díjban részesül, összesen 58,500 Ft értékben, melynek tartalma Annie Sloan saját kezűleg dedikált könyvei, illetve Annie Sloan ecsetek, az alábbiak szerint:

 • Annie Sloan Chalk Paint Workbook című munkafüzete
 • Annie Sloan Paints Everything című könyve
 • Annie Sloan Colour Recipes című könyve
 • Annie Sloan Room Recipes című könyve
 • Annie Sloan Quick & Easy transformation című könyve
 • 1 db 8-as Annie Sloan Körecset
 • 1 db nagy Annie Sloan Lapos Ecset
 • 1 db kis Annie Sloan Lapos Ecset
 • 1 db Annie Sloan Viaszecset
 • 1 db Annie Sloan Doboznyitó

 

 • Művészeti alkotás különdíj

Az Asztalom Műhelye (www.azasztalom.hu) az általa legművészibb alkotásnak ajánl fel különdíjat összesen 10,200 Ft értékben. A díj tartalma egy Annie Sloan Díszítőecset Készlet és egy Annie Sloan Workbook munkafüzet.

 

 • Letisztult kortárs alkotás különdíja

Az Asztalom Műhelye (http://www.azasztalom.hu/) második különdíjával egy, általa választott, letisztult kortárs szemléletben megvalósított pályázatot kíván díjazni 15,000 Ft értékben. A díj tartalma egy gergelyandi (http://gergelyandi.com/) kis bőrtáska készítő workshop, ahol saját kezűleg elkészíthet egy bőrtáskát

 

 • Megmentett bútor különdíja

Az Asztalosfabrik Műhelye (http://asztalosfabrik.hu/) azt az alkotást szeretné díjazni, ami a legsokrétűbb munkával érte el a végső kinézetét és/vagy funkcióját, azaz a végeredményhez képest a legmesszebbről indult, pl. mert van benne asztalos munka, javítás, felületkezelés vagy -előkészítése, pótlások stb. Minél rosszabb állapotból tért vissza az „életbe” és a végeredménye is stílusos, annál nagyobb esélye van erre a különdíjra. A különdíj egy vendégéjszaka két fő részére az Annie Sloan termékek segítségével átalakított különleges Vadlány Udvarházban. A különdíj értéke 20,000 Ft.

 

 • Bútorfaló-stílus különdíj

A Bútorfaló Látványműhely (https://www.butorfalo.hu/) 10,000 Ft-os vásárlási utalványt ajánlott fel annak a Pályázatnak, ami számukra a legszebb, legstílusosabb alkotás.

 

 • A legösszetettebb dekorálás különdíja

A Francia Kék Műhely (http://www.franciakek.hu/hun/) a számára leginspirálóbb alkotást szeretné a különdíjával díjazni, ahol a Játékos egy egyedi, különleges és megfogó technikát vagy éppenséggel összetett technikákat alkalmazott a bútordarab újra álmodásához, a darab dekorálásához. A különdíj tartalma 3 (három darab) Annie Sloan Metálviasz réz-, óezüst- és fényes ezüst árnyalatokban és egy Annie Sloan Branches stencil, értéke pedig 12.300,- Ft.

 

 • Romantika különdíj

A Kaptafa Műhely és Ajándékbolt (https://kaptafashop.hu/) különdíjat ajánlott fel annak a Pályázatnak, amely megfestve, új pompájában is a legromantikusabb antik hatást kelti. A különdíj egy különleges és exkluzív Mathilde M. Delices D’orange illatú térparfüm 13,500 Ft értékben.

 

 • Bohém alkotás különdíj

A Kisvacak Kreatív Műhely (https://kisvacak.hu/) gyengéi a színes, élénk és vidám darabok és a boho chic stílus. Az ebben a szellemben készült Pályázatok közül választja ki a számára legkedvesebb darabot, amelyet összesen 17,800 Ft értékben, egy Annie Sloan Mini Project Packkal és a The Colourist legújabb kiadásával díjaz.

 

 • A legígéretesebb kezdő bútorfestő különdíja

A Nemiskacat Látványműhely (https://nemiskacat.hu/) a bútorfestési tevékenységbe belevágók, az első alkalmas alkotók bátorságát szeretné díjazni. A kezdő Játékosok alkotásai közül kiválasztott Pályázatot egy kis Annie Sloan Viaszecsettel és a kedvenc Annie Sloan könyvével, a Colour Recipes-szel, összesen 17.200 Ft értékben díjazza.

 

 • IOD Magyarország különdíja

Az Iron Orchid Design (IOD) Magyarország (https://www.iod-hungary.hu/) különdíjat ajánlott fel a legszebbnek ítélt IOD márka termékeivel dekorált Pályázat részére. Az IOD márka termékei és az Annie Sloan márka termékei szorosan összefonódnak tevékenységben és Magyarországon a forgalmazók személyében is. A díj értéke: 55.450 Ft és tartalma az alábbi IOD termékek:

 • 1 db Japonica dekortranszfer
 • 1 db Fronds dekorpecsét
 • 1 db He Loves me bútordísz öntőforma
 • 1 csomag Levegőn száradó agyag
 • 1 db Nyomdázó henger
 • 1 db Tintapárna
 • 1 db Dekor tinta fekete színben

A Díjak vonatkozásában a Szervező, illetve a Díjat felajánló személyek a változtatás jogát fenntartják, de a Díjak értéke természetesen nem változik. Nem osztunk szét az itt felsorolt Díjakon túlmenő egyéb nyereményt. Felelősségünk kizárólag a Díj tartalmának átadására terjed ki, a Nyeremény felhasználáshoz kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettségük sem a Szervezőnek, sem pedig a Díjat felajánló személyeknek. Illetve a Díjak nem rendeltetésszerű felhasználása esetén sem vállalunk semmilyen felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Díjak készpénzre nem válthatóak, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető

5.2. A díjazott Játékosokat a kihirdetést követően elektronikus úton értesítjük a regisztráció során megadott e-mail címen és tájékoztatjuk a továbbiakról. Ebben az e-mailben kérjük el a küldemény átadásához szükséges további adatokat, illetve telefonszámot kérünk, ahol szóban is egyeztethetjük az átadás részleteit.

Kérjük őket, hogy az info@anniesloan.hu e-mail címre írt válaszlevélben reagáljanak a díjazotti értesítést követő 2 napon (48 órán) belül. Ha díjazott Játékostól az értesítő e-mailre nem kapunk visszajelzést, a válasz határidő elteltét követően további 24 órán belül emlékeztető e-mailt küldünk pontosan megjelölt válaszhatáridővel. Amennyiben a díjazott Játékos az érdemi választ a kérdésekre elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a Díja, pótdíjazott kiválasztására kerül sor.

Ha a díjazott Játékossal nem sikerül a megfelelő adatokat egyeztetni, vagy bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál vagy bármely okból nem veszi át a Díját a továbbiakban nem tarthat igényt a Díjra, kártérítési igénnyel sem élhet.

5.3 A Díjak átadásának részleteit és körülményeit a Díjazott Játékossal e-mailben egyezteti. Hacsak a Játékos és a Díjat felajánló személyek vagy a Szervező másképp nem állapodnak meg, akkor ez utóbbiak, a Díjazotti értesítésre adott válaszlevélben a Játékos által megadott magyarországi címre, kézbesítik a Díjakat postai úton vagy futárszolgálattal. A Szervező vagy a Díjat felajánló személyek a Díjak kézbesítését maximum kétszer kísérlik meg a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül.

A Játékos köteles együttműködni a Díj átvétele érdekében. Amennyiben a Díj átvétele meghiúsul a díjazott Játékosnak felróható indokból, a Díj a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt vagy a Díjat felajánló személyt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező, a Díjat felajánló személyek és a díjazott Játékos személyes átvételben is megállapodhatnak, aminek a részleteiről külön állapodnak meg.

 1. Adózás, költségek

A Szervező, illetve a Díjakat felajánló személyek vállalják, hogy amennyiben felmerül személyi jövedelemadó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereményekkel kapcsolatban, úgy azokat a hatályos szabályozásnak megfelelően a Díjakra bevallja és megfizeti. A Díjak eljuttatásának költségei a Szervezőt, illetve a Díjakat felajánló személyeket terheli.

Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a díjazott Játékost terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

7.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Szabályzatban foglaltak szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha Játékosként a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadod el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emelsz, a Játékban nem vagy jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerülsz, kivéve, ha a kifogásod alapján bebizonyosodik, hogy valamelyik feltétel vagy szabály jogszabályba ütközik.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező vagy a résztvevő márkák jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen Pályázatokat azonnal törli saját megítélése szerint.

7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel és a Pályázat feltöltésével a Pályázat tartalmának tekintetében kizárólagos, időben és területileg, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személy részére átengedhető felhasználási jogot biztosít a Szervező részére bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.

Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött Pályázat tartalmát nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, technikailag é átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különsen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Játékosok a regisztrációval, pályázattal kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos regisztrációs nevét/profilnevét, közzé tegye a Pályázatában szereplő leírásokat, képet a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

A Szervező és a Játékos, a Szervező felkérése esetén külön egyeztetnek média interjú, illetve egyéb hang-, illetve videofelvétel és fénykép készítése és reklámcélú felhasználása céljából, annak időbeli, térbeli felhasználásáról, természetesen a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

7.3. A Játékos által feltöltött Pályázatért, valamint annak a Weboldalon közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.

Mint Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten kijelented és szavatolsz azért, hogy az általad feltöltött Pályázat, mint szerzői mű tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult vagy a jelen Szabályzatban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a meghatározott felhasználási jogokat a Szervező részére biztosítani. Játékosként a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállalsz arra, hogy amennyiben a Szervezővel, vagy a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai, személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Szervezőt, illetve a Pályázat felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíted, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részünkre haladéktalanul megtéríted.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Nem ajánljuk, hogy a Játékban úgy vegyen részt valaki, hogy harmadik személy regisztrálta vagy nem valódi adatokat tartalmazó profil megadásával regisztrált. Amennyiben a Játékos regisztrációját más személy profiljára készíti el, a Játék kezdete előtt kérje ezen más személy írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a regisztráló Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

Fenntartjuk a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához további információt kérjünk a Játékostól, illetve felfüggesszük vagy kizárjuk a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoznak.

7.4. A Szervező a Díjazottak kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt és egyéb tömegtájékoztatási médiumot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező nem tudunk felelősséget vállalni.

Szervező kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható. Természetesen vállaljuk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a folyamatos és szünetmentes technológiai háttér biztosításához.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön indoklás nélkül, de a Játékosokat az ilyen változásról a kapcsolattartásra megadott e-mail címen értesítjük.

Szervező rögzíti, hogy a Játék népszerűsítése céljából használt különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel fordulj hozzánk az info@anniesloan.hu e-mail címen.